Kết Quả Giao Hữu ĐTQG - KQBD Quốc Tế mới nhất

Kết quả giải Giao Hữu ĐTQG mới nhất


Vòng đấu

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12
KQBD Giao Hữu ĐTQG vòng t6
KQBD Giao Hữu ĐTQG CN ngày 02-06-2024

16:00 - 02/06 Indonesia 0 - 0 Tanzania 0 : 0 0.94 0.88 0-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 2 ngày 03-06-2024

23:00 - 03/06 Gibraltar 0 - 2 Scotland 3 1/2 : 0 0.86 0.96 0-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 3 ngày 04-06-2024

00:00 - 04/06 Croatia 3 - 0 North Macedonia 0 : 1 1/2 0.87 -0.99 2-0

01:00 - 04/06 Albania 3 - 0 Liechtenstein 0 : 2 3/4 0.81 -0.99 1-0

01:45 - 04/06 Anh 3 - 0 Bosnia & Herz 0 : 2 1/4 -0.93 0.80 0-0

01:45 - 04/06 Đức 0 - 0 Ukraina 0 : 1 1/4 0.93 0.95 0-0

23:00 - 04/06 Slovenia 2 - 1 Armenia 0 : 1 1/4 0.99 0.89 1-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 4 ngày 05-06-2024

01:15 - 05/06 Thụy Sỹ 4 - 0 Estonia 0 : 2 0.91 0.97 1-0

01:30 - 05/06 Romania 0 - 0 Bulgaria 0 : 3/4 0.98 0.90 0-0

01:45 - 05/06 Áo 2 - 1 Serbia 0 : 1/4 0.87 -0.99 2-1

01:45 - 05/06 Ireland 2 - 1 Hungary 0 : 0 -0.95 0.83 1-1

01:45 - 05/06 B.D.Nha 4 - 2 Phần Lan 0 : 2 0.84 -0.96 2-0

02:00 - 05/06 Italia 0 - 0 T.N.Kỳ 0 : 1 0.94 0.94 0-0

23:00 - 05/06 Slovakia 4 - 0 San Marino 0 : 3 1/4 0.85 0.92 3-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 5 ngày 06-06-2024

00:00 - 06/06 Na Uy 3 - 0 Kosovo 0 : 1 1/4 -0.96 0.84 1-0

00:00 - 06/06 Đan Mạch 2 - 1 Thụy Điển 0 : 1/2 0.97 0.91 1-1

01:30 - 06/06 Bỉ 2 - 0 Montenegro 0 : 2 0.94 0.94 1-0

02:00 - 06/06 Pháp 3 - 0 Luxembourg 0 : 3 1/4 -0.98 0.80 1-0

02:30 - 06/06 T.B.Nha 5 - 0 Andorra 0 : 4 0.86 0.96 1-0

08:00 - 06/06 Mexico 0 - 4 Uruguay 0 : 0 -0.97 0.85 0-3

23:00 - 06/06 Gibraltar 0 - 0 Wales 3 : 0 0.96 0.86 0-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 6 ngày 07-06-2024

01:45 - 07/06 Hà Lan 4 - 0 Canada 0 : 1 1/4 0.85 -0.97 0-0

18:00 - 07/06 Campuchia 2 - 0 Mông Cổ 0 : 3/4 0.86 0.96 2-0

22:30 - 07/06 Séc 7 - 1 Malta 0 : 1 3/4 0.90 0.98 2-0

22:30 - 07/06 Hungary Hoãn Malta -

23:00 - 07/06 Armenia 2 - 1 Kazakhstan 0 : 1/2 0.91 0.97 1-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 7 ngày 08-06-2024

00:00 - 08/06 Albania 3 - 1 Azerbaijan 0 : 1/2 0.90 0.98 1-0

00:00 - 08/06 Belarus 0 - 4 Nga 3/4 : 0 0.88 1.00 0-2

01:00 - 08/06 Romania 0 - 0 Liechtenstein 0 : 2 3/4 0.94 0.94 0-0

01:45 - 08/06 Đức 2 - 1 Hy Lạp 0 : 1 3/4 0.95 0.93 0-1

01:45 - 08/06 Scotland 2 - 2 Phần Lan 0 : 3/4 0.84 -0.96 0-0

01:45 - 08/06 Ba Lan 3 - 1 Ukraina 0 : 0 0.90 0.98 3-1

01:45 - 08/06 Anh 0 - 1 Iceland 0 : 2 1/4 0.84 -0.96 0-1

07:30 - 08/06 Peru 0 - 0 Paraguay 0 : 0 0.78 -0.90 0-0

19:15 - 08/06 Brunei 1 - 0 Sri Lanka 0-0

20:00 - 08/06 Slovenia 1 - 1 Bulgaria 0 : 3/4 0.82 -0.94 1-1

20:00 - 08/06 Latvia 0 - 2 Lithuania 0 : 1/4 -0.92 0.73 0-0

23:00 - 08/06 Thụy Sỹ 1 - 1 Áo 0 : 1/2 1.00 0.88 1-1

23:00 - 08/06 Estonia 4 - 1 Đảo Faroe 0 : 1/4 0.82 1.00 1-1

23:00 - 08/06 Thụy Điển 0 - 3 Serbia 0 : 1/4 -0.99 0.87 0-1

23:00 - 08/06 Hungary 3 - 0 Israel 0 : 1 0.96 0.92 3-0

23:00 - 08/06 Moldova 3 - 2 Síp 0 : 1/4 0.88 1.00 1-0

23:45 - 08/06 B.D.Nha 1 - 2 Croatia 0 : 3/4 0.83 -0.95 0-1

KQBD Giao Hữu ĐTQG CN ngày 09-06-2024

00:30 - 09/06 Đan Mạch 3 - 1 Na Uy 0 : 1/4 0.99 0.89 2-0

01:00 - 09/06 Bỉ 3 - 0 Luxembourg 0 : 2 3/4 -0.97 0.85 1-0

02:30 - 09/06 T.B.Nha 5 - 1 Bắc Ireland 0 : 2 1/4 0.92 0.96 4-1

04:30 - 09/06 Mỹ 1 - 5 Colombia 0 : 0 -0.92 0.79 0-2

08:00 - 09/06 Mexico 2 - 3 Brazil 1 : 0 0.97 0.91 0-1

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 2 ngày 10-06-2024

01:45 - 10/06 Slovakia 4 - 0 Wales 0 : 1/4 0.90 0.98 1-0

01:45 - 10/06 Montenegro 1 - 3 Georgia 0 : 0 -0.93 0.80 0-2

01:45 - 10/06 Italia 1 - 0 Bosnia & Herz 0 : 1 3/4 0.88 1.00 1-0

02:15 - 10/06 Pháp 0 - 0 Canada 0 : 1 3/4 0.84 -0.96 0-0

06:00 - 10/06 Argentina 1 - 0 Ecuador 0 : 1 0.91 0.97 1-0

22:59 - 10/06 Séc 2 - 1 North Macedonia 0 : 1 1/2 0.98 0.90 0-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 3 ngày 11-06-2024

01:45 - 11/06 Ba Lan 2 - 1 T.N.Kỳ 0 : 1/4 -0.95 0.83 1-0

01:45 - 11/06 Hà Lan 4 - 0 Iceland 0 : 2 -0.95 0.83 1-0

16:00 - 11/06 Mông Cổ 2 - 1 Campuchia 0-1

19:15 - 11/06 Brunei 1 - 0 Sri Lanka 1-0

21:00 - 11/06 Azerbaijan 3 - 2 Kazakhstan 0 : 1/4 1.00 0.82 1-2

22:59 - 11/06 San Marino 1 - 4 Síp 1 3/4 : 0 0.85 0.97 0-1

22:59 - 11/06 Moldova 0 - 4 Ukraina 1 1/4 : 0 0.83 0.99 0-2

22:59 - 11/06 Israel 0 - 4 Belarus 0-3

22:59 - 11/06 Latvia 1 - 0 Đảo Faroe 0-0

22:59 - 11/06 Lithuania 1 - 1 Estonia 0-0

23:00 - 11/06 Malta 0 - 2 Hy Lạp 0-2

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 4 ngày 12-06-2024

01:45 - 12/06 B.D.Nha 3 - 0 Ireland 0 : 1 3/4 0.93 0.89 1-0

01:45 - 12/06 Bắc Ireland 2 - 0 Andorra 0 : 1 3/4 0.93 0.89 2-0

07:00 - 12/06 Chile 3 - 0 Paraguay 0 : 3/4 -0.98 0.80 2-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 5 ngày 13-06-2024

06:00 - 13/06 Mỹ 1 - 1 Brazil 1 1/4 : 0 0.90 0.98 1-1

07:30 - 13/06 Ecuador 3 - 1 Bolivia 0 : 1 1/2 0.97 0.91 2-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 7 ngày 15-06-2024

07:00 - 15/06 Argentina 4 - 1 Guatemala 0 : 2 3/4 0.90 0.92 2-1

07:30 - 15/06 El Salvador 0 - 1 Peru 1 1/2 : 0 0.91 0.91 0-1

KQBD Giao Hữu ĐTQG CN ngày 16-06-2024

04:00 - 16/06 Colombia 3 - 0 Bolivia 0 : 2 0.92 0.90 3-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 2 ngày 17-06-2024

02:30 - 17/06 Ecuador 2 - 1 Honduras 0 : 1 3/4 -0.94 0.82 1-1

05:30 - 17/06 Panama 0 - 1 Paraguay 1/4 : 0 0.75 -0.93 0-1

Kết quả bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay

Kết quả bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay ✅ Xem kết quả bóng đá (kqbd) trực tuyến các trận đấu đêm qua và rạng sáng nay. Kqbd Giao Hữu ĐTQG trực tuyến được liệt kê theo hình thức nhóm các giải đấu trong ngày.