Kết Quả Giao Hữu ĐTQG - KQBD Quốc Tế mới nhất

Kết quả giải Giao Hữu ĐTQG mới nhất


Vòng đấu

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12
KQBD Giao Hữu ĐTQG vòng t11
KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 7 ngày 05-11-2022

18:00 - 05/11 Qatar Hoãn Panama 0 : 1/4 0.90 0.92 -

KQBD Giao Hữu ĐTQG CN ngày 06-11-2022

19:00 - 06/11 Arập Xêut 1 - 0 Iceland 0 : 3/4 0.78 -0.96 1-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 5 ngày 10-11-2022

00:00 - 10/11 Cameroon 1 - 1 Jamaica 0 : 1 -0.98 0.80 0-0

00:30 - 10/11 Qatar 1 - 0 Albania 0 : 1 -0.95 0.77 1-0

03:00 - 10/11 Mexico 4 - 0 Iraq 0 : 1 1/4 0.97 0.90 1-0

09:00 - 10/11 Costa Rica 2 - 0 Nigeria 0 : 1 0.97 0.90 1-0

19:00 - 10/11 Arập Xêut 1 - 1 Panama 0 : 1/4 0.88 0.99 1-1

22:59 - 10/11 Iran 1 - 0 Nicaragua 0 : 2 0.90 0.92 1-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 6 ngày 11-11-2022

18:00 - 11/11 Hàn Quốc 1 - 0 Iceland 0 : 1 1/4 0.77 -0.90 1-0

22:30 - 11/11 Bahrain 2 - 2 Canada 3/4 : 0 0.99 0.88 1-1

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 7 ngày 12-11-2022

17:59 - 12/11 Guinea Bissau Hoãn Haiti -

17:59 - 12/11 Gabon Hoãn Niger -

KQBD Giao Hữu ĐTQG CN ngày 13-11-2022

00:30 - 13/11 Ecuador 0 - 0 Iraq 0 : 1 1/4 0.94 0.93 0-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 2 ngày 14-11-2022

17:59 - 14/11 Gabon Hoãn Sierra Leone -

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 3 ngày 15-11-2022

17:59 - 15/11 Ai Cập Hoãn Jordan -

21:00 - 15/11 Iraq Hoãn Costa Rica 1/2 : 0 0.91 0.96 -

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 4 ngày 16-11-2022

00:00 - 16/11 Lithuania Hoãn Iceland 1 : 0 0.82 1.00 -

00:00 - 16/11 Venezuela 2 - 2 Panama 0-1

06:00 - 16/11 Dominican 2 - 4 Cuba 1/4 : 0 0.80 -0.98 1-1

18:15 - 16/11 Nepal 1 - 0 Pakistan 0 : 1/4 0.83 0.99 0-0

19:00 - 16/11 Arập Xêut 0 - 1 Croatia 3/4 : 0 0.87 1.00 0-0

20:00 - 16/11 Iran 0 - 2 Tunisia 0-0

20:00 - 16/11 Uzbekistan 2 - 0 Kazakhstan 0 : 3/4 -0.92 0.78 2-0

22:30 - 16/11 UAE 0 - 5 Argentina 2 1/4 : 0 0.90 0.97 0-4

22:59 - 16/11 B.B.Ngà 4 - 0 Burundi 0 : 1 1/4 0.99 0.88 2-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 5 ngày 17-11-2022

00:00 - 17/11 Andorra 0 - 1 Áo 2 3/4 : 0 0.92 0.95 0-0

00:00 - 17/11 Kosovo 2 - 2 Armenia 0 : 3/4 0.91 0.96 0-1

00:00 - 17/11 Moldova 1 - 2 Azerbaijan 0 : 1/4 -0.98 0.85 0-2

00:00 - 17/11 Oman 0 - 1 Đức 2 3/4 : 0 0.93 0.94 0-0

00:00 - 17/11 Ba Lan 1 - 0 Chile 0 : 1/4 -0.97 0.84 0-0

00:00 - 17/11 Séc 5 - 0 Đảo Faroe 0 : 2 0.88 0.99 4-0

00:00 - 17/11 T.N.Kỳ 2 - 1 Scotland 0 : 1/2 -0.98 0.85 1-0

00:00 - 17/11 Latvia 1 - 1 Estonia 0 : 1/4 0.96 0.86 1-1

01:00 - 17/11 Gibraltar 2 - 0 Liechtenstein 0 : 1/2 1.00 0.87 2-0

01:00 - 17/11 Síp 0 - 2 Bulgaria 0 : 0 -0.92 0.78 0-1

02:30 - 17/11 Mexico 1 - 2 Thụy Điển 0 : 1/4 0.84 -0.97 0-0

02:30 - 17/11 Algeria 1 - 1 Mali 0 : 1/2 0.89 0.98 1-0

02:45 - 17/11 Albania 1 - 3 Italia 3/4 : 0 0.96 0.91 1-2

08:00 - 17/11 Peru 1 - 0 Paraguay 0 : 1/4 -0.93 0.80 0-0

09:00 - 17/11 Nicaragua 1 - 0 El Salvador 0 : 0 0.77 -0.95 0-0

17:00 - 17/11 Ghana 2 - 0 Thụy Sỹ 3/4 : 0 0.93 0.94 0-0

19:00 - 17/11 Libya 3 - 2 Niger 2-1

20:00 - 17/11 Angola 1 - 0 Botswana 1-0

20:40 - 17/11 Nhật Bản 1 - 2 Canada 0 : 1/4 -0.99 0.86 1-1

22:00 - 17/11 Tajikistan 0 - 0 Nga 1 1/4 : 0 0.83 -0.96 0-0

22:59 - 17/11 Jordan 1 - 3 T.B.Nha 2 1/4 : 0 0.80 -0.93 0-1

22:59 - 17/11 Syria 0 - 1 Belarus 1/2 : 0 -0.97 0.84 0-0

22:59 - 17/11 Rwanda 0 - 0 Sudan 0 : 1/2 -0.96 0.78 0-0

22:59 - 17/11 Ma Rốc 3 - 0 Georgia 0 : 3/4 -0.96 0.83 2-0

23:30 - 17/11 Romania 1 - 2 Slovenia 0 : 0 0.91 0.96 0-2

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 6 ngày 18-11-2022

00:00 - 18/11 Gabon 3 - 1 Guinea Bissau 1-1

00:00 - 18/11 Montenegro 2 - 2 Slovakia 0 : 0 -0.92 0.78 0-1

00:00 - 18/11 Malta 2 - 2 Hy Lạp 1 1/4 : 0 0.97 0.90 0-1

00:00 - 18/11 North Macedonia 1 - 1 Phần Lan 0 : 1/4 0.97 0.90 0-1

01:30 - 18/11 Nam Phi 2 - 1 Mozambique 0 : 1 0.92 0.95 0-1

01:30 - 18/11 Israel 4 - 2 Zambia 0 : 1/2 -0.97 0.84 2-0

01:45 - 18/11 B.D.Nha 4 - 0 Nigeria 0 : 1 1/2 0.94 0.93 2-0

02:00 - 18/11 Luxembourg 2 - 2 Hungary 3/4 : 0 0.85 -0.98 1-1

02:45 - 18/11 Ireland 1 - 2 Na Uy 0 : 0 0.78 -0.92 0-1

05:00 - 18/11 St.Lucia 1 - 1 San Marino 0 : 1/2 0.93 0.89 1-0

17:00 - 18/11 Cameroon 1 - 1 Panama 0 : 1/2 0.99 0.88 0-0

22:00 - 18/11 Bỉ 1 - 2 Ai Cập 0 : 1 1/4 -0.93 0.79 0-1

22:30 - 18/11 Bahrain 1 - 5 Serbia 1 1/4 : 0 1.00 0.87 1-1

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 7 ngày 19-11-2022

06:00 - 19/11 Dominican 1 - 1 Cuba 3/4 : 0 0.81 -0.99 1-0

21:00 - 19/11 Estonia 2 - 0 Lithuania 0 : 1/4 0.75 -0.93 0-0

21:00 - 19/11 Latvia 1 - 1 Iceland 1/4 : 0 -0.93 0.75 0-0

21:00 - 19/11 Rwanda 1 - 0 Sudan 1-0

22:00 - 19/11 Kuwait 2 - 0 Lebanon 1/4 : 0 0.88 0.99 0-0

22:30 - 19/11 UAE 2 - 1 Kazakhstan 0 : 1/4 0.84 -0.97 1-0

22:59 - 19/11 Burkina Faso 2 - 1 B.B.Ngà 1/2 : 0 0.80 -0.93 2-1

23:30 - 19/11 Albania 2 - 0 Armenia 0 : 1 0.97 0.90 1-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG CN ngày 20-11-2022

00:00 - 20/11 Gibraltar 1 - 0 Andorra 1/4 : 0 0.75 -0.89 1-0

00:00 - 20/11 Kosovo 1 - 1 Đảo Faroe 0 : 1 -0.97 0.84 0-0

00:00 - 20/11 T.N.Kỳ 2 - 1 Séc 0 : 1/4 0.89 0.98 1-0

02:30 - 20/11 Thụy Điển 2 - 0 Algeria 0 : 0 0.93 0.94 1-0

08:20 - 20/11 Colombia 2 - 0 Paraguay 0 : 1/2 0.95 0.92 1-0

09:15 - 20/11 Peru 1 - 0 Bolivia 0 : 1 1/4 -0.98 0.85 0-0

10:07 - 20/11 Guatemala 3 - 1 Nicaragua 1-0

19:00 - 20/11 Uzbekistan 0 - 0 Nga 0 : 0 -0.92 0.78 0-0

19:00 - 20/11 Guinea Bissau 0 - 0 Gambia 0-0

19:30 - 20/11 Slovakia 0 - 0 Chile 0 : 0 -0.92 0.78 0-0

20:00 - 20/11 North Macedonia 1 - 3 Azerbaijan 0 : 3/4 -0.97 0.84 1-1

20:00 - 20/11 Nam Phi 1 - 1 Angola 0 : 1/4 0.84 -0.97 1-1

20:00 - 20/11 Na Uy 1 - 1 Phần Lan 0 : 1 -0.97 0.84 0-1

21:00 - 20/11 Slovenia 1 - 0 Montenegro 0 : 3/4 1.00 0.87 1-0

21:00 - 20/11 Luxembourg 0 - 0 Bulgaria 0 : 1/4 1.00 0.87 0-0

21:00 - 20/11 Oman 2 - 0 Belarus 0 : 0 -0.97 0.84 0-0

22:59 - 20/11 Gabon 3 - 1 Niger 0 : 1/2 0.79 -0.97 2-0

23:30 - 20/11 Israel 2 - 3 Síp 0 : 1 1/4 0.87 1.00 0-2

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 2 ngày 21-11-2022

00:00 - 21/11 Venezuela 2 - 1 Syria 0 : 1 0.85 -0.98 1-0

01:30 - 21/11 Moldova 0 - 5 Romania 3/4 : 0 -0.98 0.85 0-2

02:00 - 21/11 Malta 0 - 1 Ireland 1 1/4 : 0 -0.94 0.81 0-0

02:15 - 21/11 Hungary 2 - 1 Hy Lạp 0 : 1/4 0.94 0.93 1-0

02:45 - 21/11 Áo 2 - 0 Italia 1/4 : 0 0.94 0.93 2-0

03:00 - 21/11 St.Lucia 1 - 0 San Marino 0 : 1/4 0.95 0.92 0-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 6 ngày 25-11-2022

06:00 - 25/11 Suriname 4 - 1 Bonaire 3-0

08:15 - 25/11 Curacao 2 - 2 Aruba 1-0

KQBD Giao Hữu ĐTQG CN ngày 27-11-2022

06:00 - 27/11 Bonaire 0 - 1 Aruba 0-1

08:10 - 27/11 Curacao 2 - 2 Suriname 0-1

KQBD Giao Hữu ĐTQG Thứ 4 ngày 30-11-2022

19:00 - 30/11 Việt Nam ? - ? B.Dortmund 1 3/4 : 0 0.70 -0.94 -

Kết quả bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay

Kết quả bóng đá Giao Hữu ĐTQG hôm nay ✅ Xem kết quả bóng đá (kqbd) trực tuyến các trận đấu đêm qua và rạng sáng nay. Kqbd Giao Hữu ĐTQG trực tuyến được liệt kê theo hình thức nhóm các giải đấu trong ngày.