Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
1 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kuwait 1 1 0 0 2 0 2 3
13 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
15 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gabon 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
37 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
46 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
71 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Nam Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
91 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
93 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
98 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
114 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
124 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
140 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
157 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
179 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
181 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
182 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Barbados 1 0 0 1 0 1 -1 0
197 Mauritius 1 0 0 1 0 1 -1 0
198 South Sudan 2 0 0 2 1 5 -4 0
199 Belize 1 0 0 1 0 4 -4 0
200 Moldova 2 0 0 2 2 7 -5 0
201 Đông Timo 2 0 0 2 1 7 -6 0

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu ĐTQG… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm