Lịch Thi Đấu Aus Brisbane - Lịch bóng đá Aus Brisbane

Lịch thi đấu Aus Brisbane mới nhất

Lịch thi đấu Aus Brisbane vòng 14
Lịch Aus Brisbane Thứ 6 ngày 21-06-2024

17:30 - 21/06 Holland Park Hawks ? - ? Bayside Utd

17:30 - 21/06 Souths Utd ? - ? Ipswich Knights

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 22-06-2024

15:00 - 22/06 Taringa Rovers ? - ? Maroochydore Swans

15:00 - 22/06 North Lakes United ? - ? Samford Rang.

17:00 - 22/06 Grange Thistle ? - ? North Star

Lịch Aus Brisbane CN ngày 23-06-2024

13:00 - 23/06 Magic United ? - ? Pine Hills

Lịch Aus Brisbane Thứ 6 ngày 05-07-2024

17:30 - 05/07 Bayside Utd ? - ? Souths Utd

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 06-07-2024

13:00 - 06/07 Taringa Rovers ? - ? North Lakes United

14:00 - 06/07 Pine Hills ? - ? Holland Park Hawks

15:15 - 06/07 North Star ? - ? Magic United

Lịch Aus Brisbane CN ngày 07-07-2024

12:00 - 07/07 Ipswich Knights ? - ? Maroochydore Swans

13:15 - 07/07 Grange Thistle ? - ? Samford Rang.

Lịch Aus Brisbane Thứ 6 ngày 12-07-2024

17:30 - 12/07 Maroochydore Swans ? - ? North Lakes United

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 13-07-2024

13:00 - 13/07 Magic United ? - ? Samford Rang.

15:00 - 13/07 Souths Utd ? - ? Pine Hills

16:00 - 13/07 Holland Park Hawks ? - ? North Star

Lịch Aus Brisbane CN ngày 14-07-2024

12:00 - 14/07 Ipswich Knights ? - ? Bayside Utd

13:15 - 14/07 Grange Thistle ? - ? Taringa Rovers

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 20-07-2024

13:00 - 20/07 Pine Hills ? - ? Ipswich Knights

14:00 - 20/07 Samford Rang. ? - ? Holland Park Hawks

14:00 - 20/07 Bayside Utd ? - ? Maroochydore Swans

15:15 - 20/07 North Star ? - ? Souths Utd

Lịch Aus Brisbane CN ngày 21-07-2024

13:00 - 21/07 Taringa Rovers ? - ? Magic United

15:00 - 21/07 North Lakes United ? - ? Grange Thistle

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 03-08-2024

13:00 - 03/08 Magic United ? - ? North Lakes United

13:00 - 03/08 Bayside Utd ? - ? Pine Hills

15:15 - 03/08 Maroochydore Swans ? - ? Grange Thistle

15:30 - 03/08 Souths Utd ? - ? Samford Rang.

16:00 - 03/08 Holland Park Hawks ? - ? Taringa Rovers

Lịch Aus Brisbane CN ngày 04-08-2024

13:30 - 04/08 Ipswich Knights ? - ? North Star

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 10-08-2024

14:45 - 10/08 Grange Thistle ? - ? Magic United

15:00 - 10/08 Pine Hills ? - ? Maroochydore Swans

17:30 - 10/08 Taringa Rovers ? - ? Souths Utd

Lịch Aus Brisbane CN ngày 11-08-2024

12:00 - 11/08 Samford Rang. ? - ? Ipswich Knights

14:15 - 11/08 North Star ? - ? Bayside Utd

16:00 - 11/08 North Lakes United ? - ? Holland Park Hawks

Lịch Aus Brisbane CN ngày 18-08-2024

12:00 - 18/08 Bayside Utd ? - ? Samford Rang.

12:00 - 18/08 Maroochydore Swans ? - ? Magic United

12:00 - 18/08 Pine Hills ? - ? North Star

12:00 - 18/08 Holland Park Hawks ? - ? Grange Thistle

12:00 - 18/08 Ipswich Knights ? - ? Taringa Rovers

12:00 - 18/08 Souths Utd ? - ? North Lakes United

Lịch Aus Brisbane Thứ 7 ngày 24-08-2024

16:00 - 24/08 Samford Rang. ? - ? Pine Hills

16:00 - 24/08 Magic United ? - ? Holland Park Hawks

16:00 - 24/08 Grange Thistle ? - ? Souths Utd

16:00 - 24/08 North Star ? - ? Maroochydore Swans

16:00 - 24/08 Taringa Rovers ? - ? Bayside Utd

16:00 - 24/08 North Lakes United ? - ? Ipswich Knights

Lịch thi đấu bóng đá Aus Brisbane

Lịch thi đấu bóng đá Aus Brisbane hôm nay và ngày mai của các đội bóng. Bdkq.org cập nhật lịch bóng đá Aus Brisbane một cách đầy đủ và chi tiết nhất về thời gian thi đấu của trận đấu.