Luật phát cầu lông hay cơ bản nhất cho người mới chơi

Luật phát cầu lông hay cơ bản nhất. Trước khi phát cầu tốt thì bạn phải biết luật và phát cầu lông đúng luật. Bài viết của bdkq.org hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về luật phát cầu lông đánh cho người mới chơi.

Chất lượng của phát cầu tốt hay xấu có ảnh hưởng trực tiếp đến việc giành quyền chủ động hay bị động, dẫn tới thắng được điểm hay mất đi quyền phát cầu.

Luật phát (giao) cầu lông trong đánh đơn

Cách đánh cầu lông đơn sẽ đơn giản hơn so với đánh đôi. Khi đó, vị trí người phát cầu và người nhận sẽ đứng ở vị trí chéo nhau. Nếu như người phát cầu thắng và đổi khu vực thì người nhận cầu cũng sẽ đổi theo trừ khi người nhận thắng.
Ở đây, người chơi có thể sử dụng kỹ thuật phát (giao) cầu thuận tay hay trái tay đều được. Chắc chắn thì thường khi nam thi đấu họ sẽ phát cầu trái tay và nữ thì họ sẽ dùng kỹ thuật giao cầu thuận tay.
Luật phát cầu xổ sống hay cơ bản nhất cho người mới chơi

Phát cầu lông đánh đôi trong thi đấu

Trong cả lúc luyện tập cũng như khi thi đấu cầu lông, thì động tác phát cầu là hay bị phạm luật và mắt lỗi nhất. Điều đó, không phải chỉ vì những người chơi  phong trào mới thường phạm luật và  không biết rõ những quy định của luật khi phát cầu. Mà chắc chắn cả những vận động viên có đẳng cấp đôi khi cũng bị trọng tài bắt phạt khi phát cầu.

Luật phát cầu lông đánh đôi

Với luật phát cầu lông đánh đôi là phần khác biết nhất trong luật cầu lông đôi và luật cầu lông đơn.

Đầu tiên là ở ô phát cầu và ô nhận cầu:

Luật phát cầu xổ sống hay cơ bản nhất cho người mới chơi

– Người chơi lúc này ở bên phát cầu sẽ phát cầu từ ô phát cầu bên phải khi bên họ chưa ghi điểm hoặc ghi được điểm chẵn trong ván đó.

– Bên phát cầu sẽ phát cầu từ ô phát cầu bên trái khi họ ghi được điểm lẻ trong ván đó.

– Người chơi khi đó có quả phát cầu lần cuối trước đó của bên phát cầu sẽ giữ nguyên vị trí đứng mà từ ô đó người chơi này đã thực hiện lần phát cầu cuối cho bên mình và sẽ áp dụng ngược lại cho đồng đội của người nhận cầu.

– Ở người chơi phía bên nhận cầu đang đứng trong ô phát cầu chéo đối diện sẽ là người nhận cầu.

– Tiếp theo việc người chơi sẽ không thay đổi vị trí đứng tương ứng của mình cho đến khi họ thắng một điểm mà bên của họ đang nắm quyền phát cầu.

Cách Ghi điểm và phát cầu trong luật cầu lông đôi

– Việc ở bên phát cầu thắng pha cầu, họ sẽ ghi cho mình một điểm. Khi đó, người phát cầu tiếp tục thực hiện quả phát cầu từ ô phát cầu tương ứng còn lại.

– Còn nếu mà bên nhận cầu thắng pha cầu, họ sẽ ghi cho mình một điểm. Lúc này, bên nhận cầu lúc này trở thành bên phát cầu mới.

Trình tự phát cầu trong luật phát cầu lông đánh đôi

Chắc chắn là trong bất kỳ ván nào, quyền phát cầu cũng được chuyển tuần tự:

– Đầu tiên, người phát cầu đầu tiên khi bắt đầu ván đấu ở ô phát cầu bên phải đến đồng đội của người nhận cầu đầu tiên. Ở đây, quả phát cầu được thực hiện từ ô phát cầu bên trái sang đồng đội của người phát cầu đầu tiên.

– Tiếp theo, đến người nhận cầu đầu tiên và trở lại người phát cầu đầu tiên, và cứ tiếp tục như thế.

– Chắc chắn là, không người chơi nào được phát cầu sai phiên, nhận cầu sai phiên, hoặc nhận hai quả phát cầu liên tiếp trong cùng một ván đấu, ngoại trừ các trường hợp nêu ở Điều 12.

– Với người chơi nào của bên thắng ván cũng có thể phát cầu đầu tiên ở ván tiếp theo, và bất kỳ người chơi nào của bên thua ván cũng có thể nhận cầu đầu tiên ở ván tiếp theo.

Luật phát cầu xổ sống hay cơ bản nhất cho người mới chơi